Rutavdrag för flyttfirmans arbetskostnader.

Du kan få rutavdrag för flyttfirmans arbetskostnader från 1 augusti 2016. Det innebär att du bara betalar hälften av arbetskostnaden upp till 25.000 kr per vuxen i flytten, 50.000 kr per pensionär. Om du bokar en flytt och betalar en flytt i förskott innan den 1 augusti, men genomför flytten efter så har du ändå rätt till RUT-avdrag för flytten. Dagen som flytten utförs på avgör om den är berättigad till RUT-avdrag eller ej.

Du får göra RUT-avdrag för flytten på 25.000 kr per vuxen som flyttar. Detta är maxsumman för rutavdrag för ett helt år. Det innebär att du behöver lägga ihop flyttfirmans RUT-avdrag, med städfirmans och om du eventuellt gör eller har gjort rutavdrag för något annat under året. Det totala beloppet är maximerat till 25.000 kr/år för varje vuxen i hushållet. Är du över 65 år har du rätt till 50.000 kr/år i RUT-avdrag, detta gällde alla fram till 1 januari 2016.

Du har rätt till RUT-avdrag även när du flyttar till eller från Sverige. Dock gäller lite olika regler.
Så välkomna in till oss på Götgatan 87 och boka er flytt.
Eller kontakta oss via flytt@carrier.se